Vizslí prosba

1) Můj život trvá 10 - 15 let

2) Každé odloučení od tebe mi působí smutek

3) Pamatuj, ty sis mě pořídil

4) Dej mi čas abych pochopil co ode mě chceš

5) Důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nezklamu

6) Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej

7) Ty máš své přátele a zábavu, já mám jen Tebe

8) Povídej si se mnou i kdž tvým slovům nerozumím, stačí mi když slyším tvůj hlas

9) Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám

10) Jestli jsem při práci špatný, dělám chyby nebo jsem jiný, uvažuj, třeba mi není dobře, nebo jsem unavený

11) Starej se o mne jsem li starý, i ty jednou zestárneš

12) Buď v mých těžkých chvílích se mnou, s tebou je pro mne vše lehčí

13) Až se můj čas naplní nenech mě trpět

14) V případě nutnosti ukonči mé trápení včas, jen tě prosím,

ZŮSTAŇ V TÉTO CHVÍLI SE MNOU !!


Kontakt

Lucie Horáčková


Zde můžete najít fotky z druhého srazu maďarů v Divoké Šárce.